Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: VÁLKY

Aktuální číslo

recenze

Bilance tvoření státu

Robert ANTONÍN

Josef ŽEMLIČKA

Konec Přemyslovců. Skladba a fungování jejich pozdní monarchie

NLN, Praha 2020, 724 s., 689 Kč, ISBN: 978-80-7422-752-3


KNIHA JOSEFA ŽEMLIČKY SYMBOLICKY uzavírá jeho mnoholetý výzkum přemyslovské epochy. Neomezuje se na analýzu situace na přelomu 13. a 14. století, zejména v první půli předkládá řadu souhrnných pohledů na historický vývoj českých zemí již od 9. století, a to ve středoevropském kontextu. Vzhledem k bilanční povaze svazku je široce pojatý ...

‣Více

Česko-německá literární křižovatka

Václav PETRBOK

Gabriela VESELÁ

Česko-německá literární křižovatka

Karolinum, Praha 2020, 650 s., 380 Kč, ISBN: 978-80-246-4209-3


Je s podivem, že s výjimkou opožděně vydaného překladu publikace Dějiny německé literatury v Čechách 1900–1985 Josefa Mühlbergera (2006), se používají při výkladu literárních dějin německy píšících autorů a autorek z českých zemí texty Arnošta Krause a Pavla Eisnera. Ačkoliv mnohé k tomuto tématu lze nalézt v nedávno vydané příručce Handbuch der deutschen Literatur Prags ...

‣Více

Mor, flagelanti a vraždění Židů. 14. století jako období krize

František ŠMAHEL

František GRAUS

Mor, flagelanti a vraždění Židů. 14. století jako období krize

Přeložil Jan Dobeš, Argo, Praha 2020, 712 s., 598 Kč, ISBN: 978-80-257-3380-6


Za několik desetiletí, která uplynula od německého vydání pozdního díla Františka Grause, došlo v českém dějepisectví ke dvěma konceptuálním i generačním proměnám. Pohrávání s časem tím nekončí, neboť v díle brněnského rodáka (nar. 1921), knihovníka v terezínském ghettu, vlivného představitele domácí marxistické medievistiky, od roku 1967 ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz