Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: VÁLKY

Aktuální číslo

Bilance tvoření státu

Bilance tvoření státu

Robert ANTONÍN

Josef ŽEMLIČKA

Konec Přemyslovců. Skladba a fungování jejich pozdní monarchie

NLN, Praha 2020, 724 s., 689 Kč, ISBN: 978-80-7422-752-3


KNIHA JOSEFA ŽEMLIČKY SYMBOLICKY uzavírá jeho mnoholetý výzkum přemyslovské epochy. Neomezuje se na analýzu situace na přelomu 13. a 14. století, zejména v první půli předkládá řadu souhrnných pohledů na historický vývoj českých zemí již od 9. století, a to ve středoevropském kontextu. Vzhledem k bilanční povaze svazku je široce pojatý argumentační prostor pochopitelný. Retrospektivní pasáže neslouží pouze k uvedení do problematiky závěrečné fáze „velké proměny“, ale především k vysvětlení autorových předchozích stanovisek. Žemličkovo pojetí historického vývoje kombinuje událostní dějiny s dějinami hospodářských struktur a sociálních institucí, s akcentem na evoluci středověké státnosti. V tomto rámci jeho hypotézy zapadají jedna do druhé a vytvářejí přesvědčivý obraz. Pro pořádek však připomeňme, že takto koncipovaný model státnosti má své kritiky, upozorňující na řadu odchylek. Autorovy domněnky o vývoji, který předcházel přemyslovskému epilogu, vytvářejí argumentačně fundovaný celek v diskurzu středoevropského typu státu. Nic proti, tato cesta však není cestou jedinou.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz