Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rusko a Ukrajina

Aktuální číslo

Domovská stránka

[title image]

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

mimořádné okolnosti vyžadují mimořádný postup. A tedy i ĎaS s ohledem na válku, která vypukla na konci února na Ukrajině, musí průběžně měnit původně nachystaná témata za ta, jež aktuální společenskou situaci a potřeby reflektují a kontextualizují. Zkrátka aby neuvízl v pověstné věži ze slonoviny a neustrnul odtržen od reality v „bezpečí minulého“. A existuje vůbec něco takového – „historie jako bezpečný přístav“? Nástrah v interpretaci minulých dějů je nespočet. A ...

‣Více

Pod jedním nebem

K výstavě o „světě Stonehenge“
Tomáš GAUDEK

V únoru 2022 byla v Britském muzeu zahájena výstava, jež se bez nejmenších pochyb zařadí k nejinspirativnějším výstavním počinům tohoto roku – ano, jsem si vědom, že stojíme teprve v jeho první polovině, nicméně zde není nutno šetřit chválou.

Název výstavy Svět Stonehenge (The World of Stonehenge) by snad mohl působit jako zdůraznění primárně ostrovního zaměření, kurátoři však velmi důsledně vybalancovali přehlídku britských a irských artefaktů odkazy na umění kontinentální a ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz