Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hus v Kostnici: Paměť a zapomnění

Aktuální číslo

Domovská stránka

[title image]

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

s „řádným předstihem“ jsme si začali připomínat kulaté výročí oné smutné události na březích Rýna – kostnický koncil a upálení Jana Husa.

Já, Jan Hus, v naději kněz Ježíše Krista, boje se uraziti Boha a boje se upadnouti v křivopřísežnictví, nechci odpřisáhnouti v celku ani jednotlivě článků, které proti mně předvedli v svědectvích křiví svědkové, protože jsem jich – Bůh mi svědek – ani nekázal, ani netvrdil, ani nehájil, jak řekli, že jsem ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz