Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: LICHTENŠTEJNOVÉ

Aktuální číslo

Domovská stránka

[title image]

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

klíčovým slovem březnového čísla ĎaSu je „paměť“.

Současná neutěšená epidemická situace, jež už více než rok svírá Česko i svět, odsouvá na vedlejší koleje problémy, které tak potichu, bez povšimnutí kypí, aby jednou „vybublaly“ na povrch v plné síle a k údivu všech. Jedním z nich je narovnání majetkových záležitostí mezi Českou republikou a lichtenštejnským knížecím rodem. Na podzim loňského roku Lichtenštejnové prohráli spor o zabavený majetek na Kolínsku a ...

‣Více

Upozornění!

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

omlouváme se za dočasné komplikace při prohlížení elektronického ĎaSu. O závadě víme a pracujeme na jejím odstranění.

Ta čísla, jež jsou na webu poškozená, předplatitelům rádi pošleme ve formátu PDF bez technických závad. Pokud máte o soubory zájem, kontaktujte nás na adrese eder@nln.cz.

‣Více

Čtyři tváře Karla z Lichtenštejna

Tomáš KNOZ

Poté co roku 1912 vydal historik Karel Stloukal životopis Karla z Lichtenštejna, dostalo se mu blahopřání od celé řady kolegů za jeho kritické zhodnocení osobnosti českého místodržícího a vladaře lichtenštejnského knížecího rodu, založené na studiu pramenů v Praze, ve Vídni i Vatikánu. Excelentní analýza kariéry raněnovověkého velmože však Stloukalovi přinesla také celou řadu svárů a potíží. Dostal se do sporu s tehdejším ředitelem Lichtenštejnského domácího archivu Franzem Wilhelmem, který měl ...

‣Více

Hledání reprezentativního viníka

Lichtenštejnové, pozemkové reformy a odčiňování Bílé hory
Ondřej HORÁK

V případě knížecí rodiny Lichtenštejnů se propojily všechny důležité faktory ovlivňující motivaci československých zákonodárců k zásahům do pozemkového vlastnictví jak po první, tak i po druhé světové válce: největší velkostatkáři v zemi, nesoucí pobělohorské stigma, nadto německy mluvící vládnoucí dynastie cizího státu. Jako stručnou rekapitulaci lichtenštejnského příběhu, který reprezentativně odráží zlomy našich dějin, můžeme uvést příměr „mezi konfiskací a vyvlastněním“: od proklamovaných, a nakonec neuskutečněných konfiskací po roce 1918 přes ...

‣Více

Lichtenštejnské odcházení

1945: očista a vyhnání
Tomáš DVOŘÁK

Rok 1945 znamenal konec dlouhá staletí trvající historie lichtenštejnského rodu v českých zemích. Zbaveni své majetkové základny, stali se Lichtenštejni pouhými cizinci, a to včetně těch, kteří ještě v té době považovali české země za svůj domov nebo jeho součást. Tento odchod a s ním spojená konfiskace rozsáhlého rodinného majetku jsou nahlíženy převážně optikou právních či diplomatických argumentů. Vymístění Lichtenštejnů z poválečného Československa bylo však součástí širšího kontextu poválečné očisty ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz