Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Vícejazyčná literární krajina

Aktuální číslo

číslo 8/2021

8/2021: Vícejazyčná literární krajina

Praha — Brno — Krkonoše

[title image]

Československo Comenius Dějiny do uší editorial Historik na cestách na nočním stolku Raný novověk recenze Vojenství Vystavování dějin

Články k tématu

Vícejazyčná literární krajina

Praha — Brno — Krkonoše
Editor tématu: Ladislav Futtera

‣více

Pražský židovský hřbitov

Život jednoho mýtu
Václav SMYČKA

‣více

„Podívejte se na západ, tam jsou Němci a za nimi Tataři!“

Krkonošská literatura mezi Čechy, Němci, romantismem a realismem
Ladislav FUTTERA

‣více

Prolínání odděleného

Brněnská literatura na konci 19. století
Jan BUDŇÁK

‣více

„Hovořit o soužití a prolínání neznamená zamlčovat vzájemné vymezování a konflikt“

Rozhovor s Manfredem Weinbergem o literaturách českých zemí a jejich literárněvědné reflexi
Rozhovor připravil Ladislav Futtera

‣více

Samostatné články

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz