Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Svatá bába Ludmila

Aktuální číslo

číslo 7/2021

7/2021: Svatá bába Ludmila

Ženy v raném středověku

[title image]

České stavovské povstání Dějiny do uší editorial Historik na cestách kniha, o které se hovoří na nočním stolku Osobní svědectví recenze Vystavování dějin

Články k tématu

Svatá bába Ludmila

Ženy v raném středověku
Editor tématu: Ivo Štefan

‣více

Svatá bába Ludmila

Ženy v raném středověku
Editor tématu: Ivo Štefan

‣více

Jak přesvědčit Bohemany

Dvojí život Ludmily
Ivo ŠTEFAN

‣více

Svatoludmilský kult a ikonografie


‣více

Sloužit muži a mlčet v kostele…

Rozhovor s historičkou Marzenou Matlou nejen o ženách v raném středověku
Rozhovor připravil Ivo Štefan

‣více

Amazonky minulosti a archeologie genderu

Kamila REMIŠOVÁ – Ivo ŠTEFAN
‣více

Žena v církvi

Biblická a antropologická východiska postavení žen ve středověké křesťanské společnosti – z pohledu katolického kněze a historika
Tomáš PETRÁČEK

‣více

Samostatné články

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz