Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Svatá bába Ludmila

Aktuální číslo

Žena v církvi

Žena v církvi

Biblická a antropologická východiska postavení žen ve středověké křesťanské společnosti – z pohledu katolického kněze a historika
Tomáš PETRÁČEK

Nedávno zesnulý katolický teolog a religionista Hans Küng ve své publikaci Žena v dějinách křesťanství (německy 2001, česky 2017) popsal dvojznačné dědictví: na jedné straně obsahuje křesťanská nauka zásadní a cenné impulzy k genderové rovnosti a ženské emancipaci, na straně druhé skutečný přínos církve jako instituce po většinu jejích dějin zdaleka neodpovídá osvobodivé razanci biblických podnětů. Problém tkví jednak v ambivalentním obsahu samotných normativních, kanonických textů, ze kterých jako z božího zjevení křesťanská nauka vychází, jednak z nedostatečné odvahy naplňovat emancipační impulzy a prosazovat je ve společnosti, zvláště poté, co se církev prolnula se státem a stala se hodnotovým a symbolickým hegemonem s přirozenou tendencí neohrožovat mocenský a institucionální status quo tam, kde se to jejím elitám, ve středověku skoro výhradně klerickým, a tedy mužským, nejevilo nutné a přínosné.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz