Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Židé v českých 10/2021 zemích

Aktuální číslo

číslo 10/2021

10/2021: Židé v českých 10/2021 zemích

[title image]

camera obscura Dějiny do uší editorial Historik na cestách na nočním stolku Německo recenze Studená válka Vystavování dějin výstavy Výtvarné umění

Články k tématu

Židé v českých zemích

Editorka tématu: Kateřina Čapková
‣více

Písně o víře a násilí

Pražští Židé přelomu 14. a 15. století a jejich intelektuální horizonty
Milan ŽONCA

‣více

Židé na českém venkově v raném novověku

Dům Kauderových v Hluboké nad Vltavou/Frauenbergu
Verena KASPER-MARIENBERG

‣více

David Oppenheim, kníže knih

Mezi Moravou, Prahou, Německem a Oxfordem
Joshua TEPLITSKY

‣více

„Kázat ryzí němčinou“

Reforma židovského kazatelství na Moravě v první polovině 19. století
Daniel SOUKUP

‣více

„Záhadné“ zločiny

Věda, modernita a „rituální vražda“ na konci 19. století v Evropě
Hillel J. KIEVAL

‣více

Samostatné články

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz