Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Židé v českých 10/2021 zemích

Aktuální číslo

Židé na českém venkově v raném novověku

Židé na českém venkově v raném novověku

Dům Kauderových v Hluboké nad Vltavou/Frauenbergu
Verena KASPER-MARIENBERG

Výzkum života Židů ve středověku a raném novověku se zaměřuje především na městské komunity. Raně novověké metropole, jako jsou Praha, Vídeň, Frankfurt, Amsterdam nebo Benátky, byly po staletí centry židovského života. Formují naši paměť a připomínají židovskou zkušenost v západní Evropě prostřednictvím textů a hmotných kulturních památek jak cíleně uchovaných, tak zanechaných nevědomky. V historiografii k Židům v Čechách je Praha a dějiny její židovské komunity nejvýznamnější přístupovou cestou k rekonstrukci židovského života. Praha byla v raném novověku domovem největší židovské komunity ve střední Evropě, která čítala na 10 000 lidí. S dalšími významnými městskými komunitami ji úzce propojovaly obchodní a rodinné sítě a proslavily ji společné instituce a reprezentativní synagogy, stejně jako slavní mecenáši, učenci a kulturní díla, která tu vznikala.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz