Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Židé v českých 10/2021 zemích

Aktuální číslo

Židé v českých zemích

Židé v českých zemích

Editorka tématu: Kateřina Čapková

Dějiny židovské komunity v českých zemích nejsou častým tématem historického bádání, stojí spíše na okraji zájmu historiků. Ve většině přehledových publikací o dějinách českých zemí není o Židech ani zmínka, a pokud zmíněni jsou, většinově jsou jejich dějiny chápány jako specifická, oddělená kapitola. Málokdo je chápe jako integrální součást společného příběhu určitého území ve středu Evropy. Tento pohled se snaží změnit chystaná kniha Židé v českých zemích (s podtitulem Společná cesta dějinami). Autorský kolektiv nahlíží židovské dějiny v českých zemích od raného novověku po dnešek přednostně optikou židovských aktérů a skrze každodenní sociální dějiny. Do popředí se tak dostávají vztahy Židů a jejich nežidovských sousedů. Perspektivou především židovských pramenů se však také před čtenáři otevírá překvapivý vějíř názorů a tradic uvnitř židovské komunity. Jedním z důsledků této diverzity v rámci židovské komunity je, že rozmanitost názorů v nejrůznějších oblastech – kultura, náboženství či politika – jde často napříč židovskou a křesťanskou částí společnosti.

Pro následující tematický blok jsme požádali některé z autorů chystané publikace, ale také další experty o příspěvky, v nichž by představili své aktuální výzkumné projekty. Aniž bychom je v jejich výběru jakkoliv ovlivňovali, je i na těchto článcích zjevné, že oproti dřívějšímu důrazu na jinakost židovských dějin současné bádání nalézá mnoho společných styčných bodů ve výzkumu dějin Židů a jejich nežidovských sousedů.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz