Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Židé v českých 10/2021 zemích

Aktuální číslo

Písně o víře a násilí

Písně o víře a násilí

Pražští Židé přelomu 14. a 15. století a jejich intelektuální horizonty
Milan ŽONCA

Nejstarší náhrobek dochovaný na staroměstském židovském hřbitově v Praze pochazí z roku 1439. Prostý kamenný kvádr (nebo přesněji jeho moderní replika) označuje místo, kde je pochován muž, který rozuměl libé písni, jenž učil Tóře mnohé i jednotlivé a vyznal se v Písmu, v knihách věd i v židovském náboženském právu. Skromný nápis nijak nenasvědčuje tomu, že osud tohoto muže probouzel a pořád probouzí populární imaginaci. Avigdor Kara, o němž je řeč, svým životním příběhem jako by ztělesňoval osud pražských Židů na přelomu 14. a 15. století. Do kolektivní paměti se zapsal především díky své básni „Všechna ta neštěstí“ sepsané na památku útoku na židovskou obec o Velikonocích roku 1389. Tímto žalozpěvem nad oběťmi, mezi nimiž byl i jeho otec, si zajistil místo nejen v každoroční liturgii pražské Staronové synagogy, ale také ve středoškolských čítankách a v beletrii (vzpomeňme Jiráskovu trilogii Mezi proudy). Karovo jméno však bylo opředeno legendami už krátce po jeho smrti: podle hebrejské kroniky Zalmana ze Sankt Goar se Kara pohyboval v prostředí pražského dvora, a dokonce úspěšně přivedl krále Václava IV. k víře v Boží jedinost podle víry Izraele.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz