Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: VÁLKY

Aktuální číslo

Války

Války

Jak proměňují naše životy?
Markéta KŘÍŽOVÁ, editorka tematického bloku

Války, tedy organizované násilí mezi dvěma nebo více lidskými skupinami, doprovázejí vývoj člověka od nejstarších dob. Zažili je obyvatelé všech osídlených kontinentů. Odráží se v literatuře a v posvátných textech. Bible, Korán, staroindické Védy, mýty afrických, australských a amerických kmenů, díla antických filozofů či umělecké artefakty postmoderní civilizace připomínají vítězné i prohrané boje, hrdinské činy nebo utrpení poražených.

Antropologická teorie říká, že válka není prostým dějem či akcí; je společenským stavem i kulturním konstruktem. Odráží v sobě všechny aspekty kultury zúčastněných společenství a zároveň se v těchto kulturách zrcadlí.

Válka vždy představovala ničivou hrozbu, a to dokonce i pro stranu vítězící. Přinášela však také bohatství v podobě zboží a surovin a rovněž pracovní síly zajatců a otroků. Vynucovala si upevňování pocitu sounáležitosti uvnitř bojujícího celku a vědomí odlišnosti od nepřátel. Mohla být katalyzátorem technologického pokroku i společenských změn.

Úspěšné válečné tažení a osobní bojová zdatnost se stávaly zdrojem prestiže vládců, náčelníků či celých společenských skupin. Válka byla posvěcena náboženskými představami a někdy se sama stávala rituálem. Nevtahovala do sebe jen muže a ženy – bojovníky a bojovnice. Zasahovala všechny členy společnosti. Její stíny pronikaly do každodenního života i v dobách míru.

Všechna tato konstatování se na první pohled vztahují spíše na boje kmenových společenství mimoevropských prostorů. Ale také v myšlení a chování dneška zůstalo mnoho z „primitivní války“.

Tematický blok tohoto čísla ĎaSu vznikl v rámci příprav výstavy Tváře války v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. Výstava je věnována ozbrojeným střetnutím, tak jak se odehrávala v různých částech světa a v různých historických obdobích. Soustředí se především na válku v mimoevropských kulturách, ukazuje však i řadu přesahů do evropského civilizačního okruhu. Jejím cílem není oslava násilí a krveprolévání, nýbrž spíše snaha pochopit, co válka znamenala jak pro samotné účastníky, tak pro ty, které zasahovala nepřímo. Jak samy sebe v kontextu bojů vnímali, co jim kromě utrpení a smrti válka přinášela ve všech oblastech života.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz