Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: VÁLKY

Aktuální číslo

Téma: VÁLKY

Téma: VÁLKY

Jak proměňují naše životy?
Editorka tématu: Markéta Křížová

Ústřední problém dneška je prostý a zásadní: máme se vzdát válek, nebo se jim oddat, cíleně nebo pod tlakem okolností? Je záhodno usilovat o trvalý mír a je takový mír možný? (…) Za jakoukoli zásadní změnu v lidské přirozenosti je nutné zaplatit, a to vysokou cenu. Zde bude touto cenou vzdání se státní suverenity a podřízení všech politických celků celosvětové kontrole. Zda toto je menší nebo větší oběť s ohledem na pokrok, kulturu a lidskou osobnost, a ve srovnání s utrpením způsobovaným válkou, je třeba také zvážit, a rozřešení této otázky mohou napomoci argumenty předložené antropologií, (…) která studuje lidská společenství v nejširší prostorové a časové perspektivě. Zda je válka kulturním fenoménem, který nalézáme již na počátku evoluce; jaké jsou předpoklady jejího vzniku a její důsledky; co pomáhá vytvářet a co ničí, toto jsou otázky, které zodpoví věda o člověku.

Bronislaw Malinowski, „An Anthropological Analysis of War“, American Journal of Sociology 46 (1941), č. 4, s. 521

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz