Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: VÁLKY

Aktuální číslo

Mor, flagelanti a vraždění Židů. 14. století jako období krize

Mor, flagelanti a vraždění Židů. 14. století jako období krize

František ŠMAHEL

František GRAUS

Mor, flagelanti a vraždění Židů. 14. století jako období krize

Přeložil Jan Dobeš, Argo, Praha 2020, 712 s., 598 Kč, ISBN: 978-80-257-3380-6


Za několik desetiletí, která uplynula od německého vydání pozdního díla Františka Grause, došlo v českém dějepisectví ke dvěma konceptuálním i generačním proměnám. Pohrávání s časem tím nekončí, neboť v díle brněnského rodáka (nar. 1921), knihovníka v terezínském ghettu, vlivného představitele domácí marxistické medievistiky, od roku 1967 profesora Univerzity Karlovy a o dva roky později, poté, co emigroval, profesora v německém Giessenu a švýcarské Basileji (zemřel 1989), se zřetelně rýsují tři vývojové etapy. Nebyly dány jen jeho vnitřním utvářením, nýbrž i dobou, v níž žil.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz