Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: VÁLKY

Aktuální číslo

Česko-německá literární křižovatka

Česko-německá literární křižovatka

Václav PETRBOK

Gabriela VESELÁ

Česko-německá literární křižovatka

Karolinum, Praha 2020, 650 s., 380 Kč, ISBN: 978-80-246-4209-3


Je s podivem, že s výjimkou opožděně vydaného překladu publikace Dějiny německé literatury v Čechách 1900–1985 Josefa Mühlbergera (2006), se používají při výkladu literárních dějin německy píšících autorů a autorek z českých zemí texty Arnošta Krause a Pavla Eisnera. Ačkoliv mnohé k tomuto tématu lze nalézt v nedávno vydané příručce Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder (2017, český překlad je připravován), nasvědčuje nedávné druhé, doplněné vydání populárněji laděného spisu Pavla Kosatíka Menší kniha o německých spisovatelích z Čech a Moravy, že badatelská, čtenářská, pedagogická, a vlastně i občanská potřeba být souhrnně informován o literárním dění „těch druhých“, kteří spoluvytvářeli takřka tisíc let kulturní prostor této země, zůstává neuspokojena.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz