Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Turecko mezi Západem a Východem

Aktuální číslo

Ve stínu tuberkulózy

Ve stínu tuberkulózy

Život za zdmi sanatoria
Šárka Caitlín RÁBOVÁ

Tuberkulóza je nemoc, jež sužovala lidstvo po celá staletí. Významnou roli v dějinách však sehrála až v poslední třetině 19. století a v první polovině 20. století, kdy pod vlivem rozvoje lékařské vědy došlo k mnoha změnám, které zásadně ovlivnily celou společnost a její budoucnost. V 19. století totiž počet lidí trpících tuberkulózou markantně stoupl. Tato nemoc však byla ze strany lékařů vnímána jako dědičná, v důsledku čehož se nepodnikaly žádné kroky s cílem ji vymýtit. I přesto existovali jedinci, kteří nemoc zkoumali. Bezesporu nejznámější a rovněž nejvýznamnější osobností byl Robert Koch, který objevil bacil, jenž tuberkulózu způsobuje, a 24. března 1882 jej představil členům Berlínské fyziologické společnosti. Do dnešní doby se bakterii podle jejího objevitele přezdívá Kochův bacil. Koch tento bacil obarvil a učinil jej tak viditelným pro veřejnost, která poprvé reálně spatřila příčinu onemocnění. V důsledku těchto událostí již nebyla tuberkulóza považována za problém jednoho konkrétního jedince, ale stala se záležitostí celé společnosti; ta stanula před úkolem s nákazou bojovat a předcházet jí.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz