Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Turecko mezi Západem a Východem

Aktuální číslo

Ladislav Pohrobek (1440–1457)

Ladislav Pohrobek (1440–1457)

Uherský a český král
Jan KNITTEL

David PAPAJÍK

Ladislav Pohrobek (1440–1457) Uherský a český král

Veduta, České Budějovice 2016, 472 s., 550 Kč, ISBN 978–80–88030–12–6


Životním příběhem Ladislava Pohrobka se od dob Rudolfa Urbánka v celé šíři nikdo nezabýval. Vzniklo sice několik studií či absolventských prací, souvislý výzkum se ale doposud ke slovu nedostal. Tématu se nyní v pátém svazku ediční řady Koruna nakladatelství Veduta, jež se zabývá osobnostmi českých panovníků, chopil David Papajík, olomoucký medievista známý hlavně svými pracemi ke středověkým dějinám šlechtických rodů.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz