Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Turecko mezi Západem a Východem

Aktuální číslo

číslo 4/2017

4/2017: Turecko mezi Západem a Východem

[title image]

editorial Historik na cestách kniha, o které se hovoří knihy (recenze) na nočním stolku okno do pracovny řeč šlechtických sídel rozhovor výstavy

Články k tématu

Turecko mezi Západem a Východem

Editorka tématu: Markéta Křížová
‣více

Hradby města Konstantinopol

Chátrající fortifikace z pozdní antiky a raného středověku
Libor JAN

‣více

Otroctví po turecku

Jitka MALEČKOVÁ
‣více

Země příležitostí

Technika, průmysl a inženýrské práce v Osmanské říši
Darina MARTYKÁNOVÁ

‣více

Množství a spolupráce – tajemství úspěchu

Zapojení žen do politiky a otázka demokracie v současném Turecku
Lucie DRECHSELOVÁ

‣více

ĎaS doporučuje k tématu

Turecko mezi Západem a Východem
‣více

Samostatné články

Jiná kniha o Kosti

Faktografie a úvahy Karla Knopa
Jan KLÁPŠTĚ

‣více

Libuše

Tvárná látka zahubená patriotismem
Ladislav FUTTERA

‣více

Ve stínu tuberkulózy

Život za zdmi sanatoria
Šárka Caitlín RÁBOVÁ

‣více

Boj o historický odkaz zakladatelů USA

Ivo CERMAN
‣více

Ladislav Pohrobek (1440–1457)

Uherský a český král
Jan KNITTEL

‣více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz