Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Turecko mezi Západem a Východem

Aktuální číslo

Libuše

Libuše

Tvárná látka zahubená patriotismem
Ladislav FUTTERA

Roku 1787 byla ve Vlastenském divadle (čili Boudě) na Koňském trhu s velikým úspěchem inscenována hra Libuše, první kněžna a rekyně v Čechách. Nejednalo se o původní kus, Josef Jakub Tandler přeložil a upravil dílo Karla Franze Guolfingera von Steinsberg Libusse, Herzogin in Böhmen (Libuše, kněžna v Čechách), vydané již roku 1779. Publikum nadšeně aplaudovalo Libuši velmi nekonvenční. Ona a Přemysl byli představeni jako příkladní vlastenci, kněžna navíc – v osvícenském duchu – jako podvodná vědma, která předstírá věštecké nadání a manipuluje důvěřivými vladyky.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz