Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Reformace v pohybu a Lutherovo jubileum

Aktuální číslo

číslo 9/2017

9/2017: Reformace v pohybu a Lutherovo jubileum

[title image]

camera obscura Dokumentární film editorial expozice Historik na cestách Hrdinové kniha, o které se hovoří knihy (recenze) na nočním stolku řeč šlechtických sídel

Články k tématu

Reformace v pohybu a Lutherovo jubileum

Editorka tématu: Iveta Coufalová
‣více

Reformace v pohybu a Lutherovo jubileum

Editorka tématu: Iveta Coufalová
‣více

Kolik je Husa v Lutherovi?

Martin NODL
‣více

„Znamenité umění a mnoho krásných článků pravého náboženství“

Jáchymovské biblické a Husovy medaile jako odraz luterství
Juliana BOUBLÍKOVÁ JAHNOVÁ

‣více

Martin Luther v českých zemích

Zdeněk UHLÍŘ
‣více

Husa, labuť… kohout?

Lutherovo jubileum, konverze a krize protestantismu v Sasku 18. století
Iveta COUFALOVÁ

‣více

Samostatné články

Když se tančí sardana

Peripetie katalánského národa i národovectví v několika stručných obrazech
Jiří CHALUPA

‣více

Bolševici a ruští sektáři

Vladimir Bonč-Brujevič a jeho „proroci revoluce“
Michal ŘOUTIL

‣více

Dějiny ho zprostí viny?

Konstanta politiky Fidela Castra
Josef OPATRNÝ

‣více

Kdo jsou lidé na Hlučínsku

Václav SIXTA
‣více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz