Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Porodní báby vs. lékaři

Aktuální číslo

číslo 10/2017

10/2017: Porodní báby vs. lékaři

[title image]

camera obscura editorial Filmové dědictví Historik na cestách kniha, o které se hovoří knihovnička knihy (recenze) na nočním stolku okno do pracovny řeč šlechtických sídel výročí Z knižních pokladů

Články k tématu

Porodní báby vs. lékaři

Editorka tématu: Milena Lenderová
‣více

Porodní báby vs. lékaři

Editorka tématu: Milena Lenderová
‣více

Od pomoci bližnímu k tradičnímu povolání

Raně novověké porodní báby na cestě k „profesionalizaci“
Hana JADRNÁ MATĚJKOVÁ

‣více

„Přední její ctnost musí býti mlčenlivost“

Proměny vztahu a komunikace kněží a porodních bab v 19. století
Zuzana PAVELKOVÁ ČEVELOVÁ

‣více

Důvěra, úcta, mravnost

Tři nezbytné atributy porodní báby
Martina HALÍŘOVÁ

‣více

V péči chladného muže

Institucionalizace porodnické péče v první polovině 20. století
Vladan HANULÍK

‣více

Samostatné články

„Evangelické církve si s jubileem nevěděly rady…“

Rozhovor s evangelickým duchovním a teologem Jaroslavem Vokounem o Lutherovi, Panně Marii a také roli historiků a katolických teologů v přijetí Lutherova odkazu
Připravila Iveta Coufalová

‣více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz