Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Porodní báby vs. lékaři

Aktuální číslo

Od pomoci bližnímu k tradičnímu povolání

Od pomoci bližnímu k tradičnímu povolání

Raně novověké porodní báby na cestě k „profesionalizaci“
Hana JADRNÁ MATĚJKOVÁ

Porod se dnes těší velké pozornosti veřejnosti. Na pomyslném kolbišti se utkávají zastánci a zastánkyně názoru, že by měl být vnímán jako něco zcela přirozeného, rodička jako individualita s plným právem rozhodovat o tom, jak bude s jejím tělem v průběhu porodu nakládáno a kdo jí bude asistovat. Proti stojí lékařská věda, chápající samu sebe jako jedinou alternativu schopnou poskytnout rodičce tu nejkvalitnější péči, eliminovat nebezpečí pro matku a dítě. Argumenty jedné i druhé strany jsou nezřídka podporovány pohledem do minulosti. Jaká byla cesta tradičních pomocnic při porodu, porodních bab, od jejich monopolu na poli porodnictví k podřízenosti autoritě lékařů? Jedním z klíčů k zodpovězení této otázky je sledování snah o zavedení vzdělávání pro porodní báby a reglementaci jejich činnosti v období raného novověku.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz