Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Porodní báby vs. lékaři

Aktuální číslo

V péči chladného muže

V péči chladného muže

Institucionalizace porodnické péče v první polovině 20. století
Vladan HANULÍK

Dle informací gynekologa a porodníka Františka Pachnera bylo v Čechách na počátku 20. století realizováno v ústavní péči pouze 1,5 procenta porodů, na Moravě pak o něco více – 2,5 procenta. Relativně nízký podíl ústavní péče, která byla poskytována rodičkám v době před druhou světovou válkou, je obvykle vysvětlován nedostatečnou kapacitou zdravotnické sítě. Dle Pachnerova výpočtu bylo ještě v roce 1937 v celém Československu k dispozici pouze 1165 veřejných porodnických lůžek. Lze však danou příčinu považovat za jediný z důvodů nízké preference porodů v ústavní péči v této době?

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz