Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Porodní báby vs. lékaři

Aktuální číslo

„Evangelické církve si s jubileem nevěděly rady…“

„Evangelické církve si s jubileem nevěděly rady…“

Rozhovor s evangelickým duchovním a teologem Jaroslavem Vokounem o Lutherovi, Panně Marii a také roli historiků a katolických teologů v přijetí Lutherova odkazu
Připravila Iveta Coufalová

Jaké otázky si klade v souvislosti s Lutherem dnešní (ekumenická) teologie?

Na prvním místě asi stojí, v čem jsou Luther a reformace aktuální, ale s touto otázkou je třeba nakládat opatrně. Při minulých lutherovských výročích byla tato otázka vždy vznesena, ale s odstupem času vidíme, že daná společnost se spíše jen potvrzovala a utvrzovala ve svém vlastním „občanském náboženství“ a jeho dogmatech a předsudcích − ostatně podobně jako při výročích husovských. Luther byl postupně shledán aktuálním například ve svém protiřímském (dobově aplikováno „protifrancouzském“) odboji, jako předchůdce osvícenství či naopak nacionalismu, po druhé světové válce jako „těšitel Němců“.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz