Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Turecko mezi Západem a Východem

Aktuální číslo

Jiná kniha o Kosti

Jiná kniha o Kosti

Faktografie a úvahy Karla Knopa
Jan KLÁPŠTĚ

Tato kniha o více než šesti stech stranách při letmém listování připomene kufr ke schraňování dokumentů. V něm má vše svou hodnotu, nic nelze vyhodit, radši uložíme více kopií a občas schováme i zjevnou podivnost. Nějakou takovou funkci kniha Karla Knopa také plní, nadto ale přináší neobyčejné sdělení. Obsahuje totiž důkladnou a vzácně osobní zprávu o rozsáhlé rekonstrukci jednoho z našich nejvýznamnějších hradů v letech 1976−1992.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz