Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Turecko mezi Západem a Východem

Aktuální číslo

ĎaS doporučuje k tématu

ĎaS doporučuje k tématu

Turecko mezi Západem a Východem

Orhan Pamuk

Istanbul. Vzpomínky a město

Přeložil a poznámkami opatřil Petr Kučera (s přihlédnutím k překladu Kláry Kolínské), Argo, Praha 2015, 475 s.


Jitka Malečková

Úrodná půda. Žena ve službách národa

ISV, Praha 2002, 242 s.


Klaus Kreiser – Christoph K. Neumann

Dějiny Turecka

Přeložil Petr Kučera, NLN, Praha 2010, 329 s.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz