Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Turecko mezi Západem a Východem

Aktuální číslo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Iveta Coufalová

do chronologie k dubnovému tématu Turecko mezi Západem a Východem jsme zařadili tři aktuální data – loňský letní nevydařený vojenský puč, listopadovou výzvu Evropského parlamentu ukončit jednání Evropské unie o vstupu Turecka do této evropské struktury a také referendum o změně režimu, které proběhne až poté, co dubnové vydání ĎaSu přijde z tiskárny. Už z toho je patrné, jak aktuální téma Turecko představuje. Autorskému týmu se podařilo velice zajímavě poskládat mozaiku tureckých, potažmo osmanských dějin prostřednictvím článků, které se dotýkají jak rané historie této oblasti, tak současného dění. Na specifických oblastech (historické opevnění, otroctví, tanzimat či postavení žen v dnešním politickém uspořádání) tureckých reálií ukazují tento geopolitický prostor v jeho rozmanitosti. Zda ona tři aktuální data budou patřit k těm přelomovým v tureckých dějinách, to se teprve ukáže. Ale věřím, že pro orientaci v tureckém dění vám ďasovský tematický blok poslouží jako bohatý zdroj informací a perspektiv.

Obohacující čtení vám za ĎaS přeje Iveta Coufalová

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz