Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Turecko mezi Západem a Východem

Aktuální číslo

rozhovor

„Historii už neděláme proto, abychom oslavili univerzitu, která nás živí...“

Rozhovor s Jean-Marie Moeglinem o Bernardu Guenéem, středověkém dějepisectví a symbolické smrti
Rozhovor připravila a z francouzštiny přeložila Věra Soukupová

Vaším celoživotním badatelským zájmem je středověké dějepisectví a není náhoda, že vaši dizertační práci vedl Bernard Guenée (1927–2010). Jak vnímáte odkaz této velké osobnosti?

Bernard Guenée jistě není nejznámějším francouzským historikem druhé poloviny 20. století, ale určitě hrál velmi zásadní roli, podobně jako třeba Georges Duby. Na rozdíl od Guenéových ovšem Dubyho práce ne příliš šťastným způsobem zastaraly. Guenée šel vždycky proti proudu. Jeho doktorská práce se týkala soudních ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz