Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Turecko mezi Západem a Východem

Aktuální číslo

První český „modernista“

První český „modernista“

Výstava Františka Tkadlíka v Liberci
Petr TOMÁŠEK

OTÁZKA DATOVÁNÍ POČÁTKŮ moderního umění může vyvolávat nekonečné spory. Zatímco většina obdivovatelů avantgard 20. století je ochotna vzít na milost nanejvýš impresionisty, odborníci na starší epochy naopak často rozpoznávají zárodky modernismu již hluboko před rokem 1800. Františka Tkadlíka (1786–1840), malíře tvořícího v první polovině 19. století a navazujícího ve svých převážně religiózních pracích na umění italské renesance, bychom na první pohled za modernistu označili jen stěží. Přesto se autoři monografické výstavy a připravované publikace pokusili rehabilitovat tohoto dnes spíše málo známého autora mimo jiné právě z hlediska progresivnosti jeho díla a zakladatelské role v dějinách českého výtvarného umění.

...

FRANTIŠEK TKADLÍK 1786−1840 / Oblastní galerie Liberec – Lázně / do 18. června 2017 / www.ogl.cz

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz