Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Turecko mezi Západem a Východem

Aktuální číslo

Pokusná laboratoř jako zdroj moci

Pokusná laboratoř jako zdroj moci

Miloš BĚLOHLÁVEK

Andreas WIEDEMANN

„Pojď s námi budovat pohraničí!“ Osídlování a proměna obyvatelstva bývalých Sudet 1945–1952

Přeložil Petr Dvořáček, Prostor, Praha 2016, 472 s., 447 Kč, ISBN 978–80–7260– 337–4


NIKDY V MODERNÍCH ČESKÝCH DĚJINÁCH nebylo na našem území v pohybu tolik lidí jako v letech 1945–1948. Masová migrace se přímo dotkla mnoha milionů osob a zcela změnila tvářnost českého pohraničí, jeho nacionální, kulturní i sociální strukturu. Můžeme dokonce říct, že s důsledky těchto změn se potýkáme stále a rozdíl mezi „pohraničím“ a „vnitrozemím“ zůstává velmi markantní i po sedmi desítkách let.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz