Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Turecko mezi Západem a Východem

Aktuální číslo

Lidice

Lidice

Zrození symbolu
Milan HAUNER

Vojtěch KYNCL

Lidice Zrození symbolu

Academia, Praha 2015, 604 s., 650 Kč, ISBN 978–80–200–2482–4


Vojtěch Kyncl patří mezi přední znalce českého odboje za druhé světové války. Svou první publikaci, Akce Ležáky (2002), uveřejnil ještě během vysokoškolského studia. Této tematice zůstal věren po dalších patnáct let, během kterých uveřejnil nejméně tucet článků, tři knižní publikace, nepočítaje činnost popularizační v rozhlase a na školách. Ležáky se staly tématem jeho doktorské práce (2008) a pozdější monografi e (2016).

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz