Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hledání středověkého lesa

Aktuální číslo

recenze

Ze zámoří do Čech. Čokoláda, čaj a káva v raném novověku

Markéta KŘÍŽOVÁ

Karel ČERNÝ

Ze zámoří do Čech. Čokoláda, čaj a káva v raném novověku

Academia, Praha 2020, 496 s., 485 Kč, ISBN: 978-80-200-3149-5


Objemná publikace se věnuje velice úzkému tématu, navíc – řečeno s autorem – tématu alespoň na první pohled odpočinkovému až frivolnímu. Sleduje pronikání exotických kofeinových nápojů do povědomí, jídelníčku, ale třeba také lékařské praxe obyvatel českých zemí mezi 16. a 17. stoletím. Role jídla a pití ve společnosti samozřejmě daleko ...

‣Více

Víra ve stínu továrních komínů. Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918–1938)

Vojtěch ČURDA

Martin JEMELKA – Jakub ŠTOFANÍK

Víra ve stínu továrních komínů. Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918–1938)

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Academia, Praha 2020, 496 s., 550 Kč, ISBN: 978-80-200-3153-2


„Odkouzlením světa“ nazýval německý sociolog Max Weber zásadní proměnu, kterou přinesla průmyslová revoluce, sekularizace a modernita. Ta je spojena s vytlačováním sakrality z veřejného prostoru, oslabováním víry v Boha i náboženských institucí. Teorie sekularizace hrála podstatnou roli ...

‣Více

Rolnictvo na pozdně středověkém Chebsku. Sociální mobilita, migrace a procesy pustnutí

Martin NODL

Tomáš KLÍR

Rolnictvo na pozdně středověkém Chebsku. Sociální mobilita, migrace a procesy pustnutí

Karolinum, Praha 2020, 600 s., 590 Kč, ISBN: 978-80-246-4559-9


Kniha Tomáše Klíra představuje v české medievistice jedinečný pokus o analýzu sociálních poměrů venkovského obyvatelstva v pozdním středověku. Autor se ve svém výzkumu zaměřil na specifickou oblast Chebska na přelomu první a druhé poloviny 15. století, konkrétně v letech 1438–1456. Výjimečnost Chebska spočívá ve skutečnosti, že se ...

‣Více

Mai 1945 in der Tschechoslowakei / Květen 1945 v Československu. Erinnerungen jenseits und diesseits der Grenze / Vzpomínky na jedné i druhé straně hranice

Jelizaveta GETTA

Kateřina KOVAČKOVÁ (vyd.)

Mai 1945 in der Tschechoslowakei / Květen 1945 v Československu. Erinnerungen jenseits und diesseits der Grenze / Vzpomínky na jedné i druhé straně hranice

Lit Verlag, Münster 2020, 192 s., 19,90 €, ISBN: 978-3-643-14766-0


Květen 1945 – doba, která se povětšinou spojuje s vítězstvím nad fašismem, osvobozením koncentračních táborů a nadějemi na nový začátek po skončení hrůz druhé světové války. Tento nový začátek s sebou však pro některé přinesl ještě ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz