Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hledání středověkého lesa

Aktuální číslo

Lesy v době dřevěné

Lesy v době dřevěné

Využívání přírodních zdrojů ve středověku a raném novověku
Jiří WOITSCH

Konec doby kamenné se na našem území klade do období kolem roku 2000 př. n. l., kdy je eneolit střídán dobou bronzovou. Zároveň se tím otevírá dějinná epocha, kterou – byť pouze s odkazem na středověk – francouzský historik Jacques Le Goff (1924–2014) označil jako dobu dřevěnou. A rozhodně nebyl daleko od pravdy. Bez masivního využívání dřeva jako základní energetické suroviny a konstrukčního materiálu, bez technologických inovací spočívajících v přeměně dřeva na další produkty (dřevěné uhlí, dehet, potaš) by se nikdy nerozvinulo zpracování kovů, nevznikly by středověké katedrály, do Ameriky by se nepodívali ani Vikingové, ani Kryštof Kolumbus, Galileo a Koperník by neměli čím vzhlížet ke hvězdám, válčili bychom bez střelného prachu a i „věk páry“ by bez dřevouhelných vysokých pecí, kde se ve střední Evropě ještě kolem poloviny 19. století vyrábělo drtivé množství železa, vypadal jinak.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz