Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hledání středověkého lesa

Aktuální číslo

Les na periferii přemyslovského státu

Les na periferii přemyslovského státu

Výzkum na Českomoravské vrchovině
Petr HRUBÝ – Petr KOČÁR – Libor PETR

Na nejúrodnějších půdách středoevropských nížin osídlených nepřetržitě od neolitu převládalo už v raném středověku kulturní bezlesí. Bylo tu a tam doplněno řídkým (světlým) pastevním lesem. V této extenzivně využívané krajině se prolínala roztroušená sídla s poli, pastvinami, pastevním lesem a s ostrovy či pásy lesů v nivách potoků a řek. Ostré hranice mezi různými druhy kultivovaných ploch a lesem neexistovaly. Ty se v naší krajině objevily až s nástupem vrcholného středověku.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz