Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hledání středověkého lesa

Aktuální číslo

Víra ve stínu továrních komínů. Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918–1938)

Víra ve stínu továrních komínů. Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918–1938)

Vojtěch ČURDA

Martin JEMELKA – Jakub ŠTOFANÍK

Víra ve stínu továrních komínů. Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918–1938)

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Academia, Praha 2020, 496 s., 550 Kč, ISBN: 978-80-200-3153-2


„Odkouzlením světa“ nazýval německý sociolog Max Weber zásadní proměnu, kterou přinesla průmyslová revoluce, sekularizace a modernita. Ta je spojena s vytlačováním sakrality z veřejného prostoru, oslabováním víry v Boha i náboženských institucí. Teorie sekularizace hrála podstatnou roli v západní sociologii až do sklonku 20. století, kdy se začínalo hovořit o návratu náboženství, Gilles Kepel jej s nadsázkou nazývá „Boží pomstou“. Oba autoři recenzované monografie (historici z Masarykova ústavu Akademie věd ČR) vycházejí z této kritiky sekularizačního paradigmatu a z prací amerického sociologa náboženství Petera L. Bergera. Pro něj neznamenalo odcírkevnění společnosti její zesvětštění, nýbrž spíše stimulaci vzniku „náboženského trhu“ a vzestup nových věroučných společností a skupin. Tato změna zároveň znamenala otevřenou konfrontaci rozmanitých duchovních proudů a znejistění pro mnohé příslušníky etablovaných církví.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz