Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hledání středověkého lesa

Aktuální číslo

Mai 1945 in der Tschechoslowakei / Květen 1945 v Československu. Erinnerungen jenseits und diesseits der Grenze / Vzpomínky na jedné i druhé straně hranice

Mai 1945 in der Tschechoslowakei / Květen 1945 v Československu. Erinnerungen jenseits und diesseits der Grenze / Vzpomínky na jedné i druhé straně hranice

Jelizaveta GETTA

Kateřina KOVAČKOVÁ (vyd.)

Mai 1945 in der Tschechoslowakei / Květen 1945 v Československu. Erinnerungen jenseits und diesseits der Grenze / Vzpomínky na jedné i druhé straně hranice

Lit Verlag, Münster 2020, 192 s., 19,90 €, ISBN: 978-3-643-14766-0


Květen 1945 – doba, která se povětšinou spojuje s vítězstvím nad fašismem, osvobozením koncentračních táborů a nadějemi na nový začátek po skončení hrůz druhé světové války. Tento nový začátek s sebou však pro některé přinesl ještě větší útrapy než válka samotná. Byli jimi takzvaní čeští Němci, kteří najednou žili na cizím území a museli z něj pryč. Pamětníků, kteří na vlastní kůži odsun zažili, je už poskrovnu. Kateřina Kovačková ve své knize popisuje osudy těch, kteří vysídlení zažili jako děti ve věku od pěti do patnácti let, vzpomínky si ale nesli celý život.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz