Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hledání středověkého lesa

Aktuální číslo

Rolnictvo na pozdně středověkém Chebsku. Sociální mobilita, migrace a procesy pustnutí

Rolnictvo na pozdně středověkém Chebsku. Sociální mobilita, migrace a procesy pustnutí

Martin NODL

Tomáš KLÍR

Rolnictvo na pozdně středověkém Chebsku. Sociální mobilita, migrace a procesy pustnutí

Karolinum, Praha 2020, 600 s., 590 Kč, ISBN: 978-80-246-4559-9


Kniha Tomáše Klíra představuje v české medievistice jedinečný pokus o analýzu sociálních poměrů venkovského obyvatelstva v pozdním středověku. Autor se ve svém výzkumu zaměřil na specifickou oblast Chebska na přelomu první a druhé poloviny 15. století, konkrétně v letech 1438–1456. Výjimečnost Chebska spočívá ve skutečnosti, že se zde dochovaly kontinuální řady berních pramenů, jež jsou v mnoha ohledech pro střední Evropu ojedinělé.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz