Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Židé v českých 10/2021 zemích

Aktuální číslo

recenze

Protektorátní přestavba

Radka ŠUSTROVÁ

Zastřené počátky sociálního státu. Nacionalismus a sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava

Argo – Masarykův ústav a archiv AV ČR, Praha 2020, 530 s., 398 Kč, ISBN: 978-80-257-3280-9 a 978-80-88304-35-7


„NÁRODNÍ POSPOLITOST“ A JEJÍ ROLE v protektorátním sociálněpolitickém diskurzu dlouho míjely soustředěnou pozornost českých historiků. Protektorátní pojem „práce“, jenž je s ním úzce svázán, byl vykládán tradičně v kontextu německého nacionálněsocialistického ovládnutí, vykořistění, případně „zotročení“ českého národa. Do ...

‣Více

Měšťané, umělci, řemeslníci. Výtvarná kultura v Telči a Slavonicích v době renesance

Kateřina HORNÍČKOVÁ

Zdeňka MÍCHALOVÁ

Měšťané, umělci, řemeslníci. Výtvarná kultura v Telči a Slavonicích v době renesance

Books and Pipes – Masarykova univerzita, Brno 2020, 168 s., 345 Kč, ISBN: 978-80-7485-214-5


Pěkně upravená a obrazovou přílohou vybavená kniha vznikla z autorčiny dizertační práce. Představuje hloubkový vhled do kulturní a umělecké tvorby Telče a Slavonic, poddanských měst položených na pomezí kulturních vlivů Moravy, Čech a Rakouska. Kniha byla zcela oprávněně zařazena do edice Maturandum, prezentující ...

‣Více

Tajné služby na cestě KSČ k moci 1945–1948. Únor 1948 – výsledek nerovného zápasu

Radek SLABOTÍNSKÝ

František HANZLÍK

Tajné služby na cestě KSČ k moci 1945–1948. Únor 1948 – výsledek nerovného zápasu

Academia, Praha 2021, 418 s., 450 Kč, ISBN: 978-80-200-3125-9


Komunistický převrat v únoru 1948 na dlouhou dobu zásadně poznamenal československou společnost a nastolil úplně nový politický systém, zcela odlišný od dosavadního. Tato událost přitahovala a stále přitahuje oprávněnou pozornost mnoha historiků a politologů. František Hanzlík, který působí jako pedagog na Univerzitě obrany v Brně ...

‣Více

Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek a české dějepisectví 19. století

Martin NODL

Roman PAZDERSKÝ

Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek a české dějepisectví 19. století

Archiv hlavního města Prahy, Praha 2020, 618 s., 420 Kč, ISBN: 978-80-86852-89-8


Václav Vladivoj Tomek patří k historikům nedoceněným. Spíše negativní postoj, jenž vůči tomuto univerzitnímu profesorovi zaujímala česká historiografie v prvorepublikovém i poválečném období, byl do značné míry podmíněn jeho politicky konzervativními, prorakouskými názory, jež hlásal zcela otevřeně. Kvůli nim byl dokonce mnohokrát prohlášen za zrádce českého národa ...

‣Více

Říše musí zemřít. Zhroucení Ruska 1900–1917

Miroslav TOMEK

Michail ZYGAR

Říše musí zemřít. Zhroucení Ruska 1900–1917

Přeložil Libor Dvořák, Pistorius & Olšanská, Příbram 2020, 588 s., 599 Kč, ISBN: 978-80-7579-078-1


Na stránkách ĎaSu nevycházejí často recenze na knihy bezprostředně spojené se sociálními sítěmi. Spolu s rozsáhlou knižní freskou o posledních letech hroutícího se carského Ruska však za využití množství pramenů vznikl i monumentální Projekt 1917, který simuloval ruskou sociální síť revolučního roku 1917, zalidněnou snad půldruhým tisícem reálných ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz