Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Židé v českých 10/2021 zemích

Aktuální číslo

Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek a české dějepisectví 19. století

Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek a české dějepisectví 19. století

Martin NODL

Roman PAZDERSKÝ

Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek a české dějepisectví 19. století

Archiv hlavního města Prahy, Praha 2020, 618 s., 420 Kč, ISBN: 978-80-86852-89-8


Václav Vladivoj Tomek patří k historikům nedoceněným. Spíše negativní postoj, jenž vůči tomuto univerzitnímu profesorovi zaujímala česká historiografie v prvorepublikovém i poválečném období, byl do značné míry podmíněn jeho politicky konzervativními, prorakouskými názory, jež hlásal zcela otevřeně. Kvůli nim byl dokonce mnohokrát prohlášen za zrádce českého národa a české věci, což vedlo k přehlížení, či dokonce k zamlčování jeho skutečného historiografického přínosu. První impulz ke změně představovala konference uspořádaná Milošem Řezníkem v roce 2005 v Tomkově rodném Hradci Králové. Na její podněty navázal Roman Pazderský, který před třemi lety publikoval monografii věnovanou Gollovu stylu. Pazderský si předsevzal bořit mýty. Učinil tak v případě Gollově a o totéž se pokusil i v knize o Václavu Vladivoji Tomkovi.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz