Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Židé v českých 10/2021 zemích

Aktuální číslo

Tajné služby na cestě KSČ k moci 1945–1948. Únor 1948 – výsledek nerovného zápasu

Tajné služby na cestě KSČ k moci 1945–1948. Únor 1948 – výsledek nerovného zápasu

Radek SLABOTÍNSKÝ

František HANZLÍK

Tajné služby na cestě KSČ k moci 1945–1948. Únor 1948 – výsledek nerovného zápasu

Academia, Praha 2021, 418 s., 450 Kč, ISBN: 978-80-200-3125-9


Komunistický převrat v únoru 1948 na dlouhou dobu zásadně poznamenal československou společnost a nastolil úplně nový politický systém, zcela odlišný od dosavadního. Tato událost přitahovala a stále přitahuje oprávněnou pozornost mnoha historiků a politologů. František Hanzlík, který působí jako pedagog na Univerzitě obrany v Brně, se problematice převzetí moci komunistickou stranou věnuje dlouhodobě – zejména z pohledu tehdejších bezpečnostních složek, které k „úspěšnému“ státnímu převratu podstatným způsobem přispěly. Výsledky své badatelské práce již před více než dvaceti lety publikoval v knize nazvané Únor 1948: výsledek nerovného zápasu – Tajné služby na cestě KSČ k moci, kterou vydalo nakladatelství Prewon (1997). Hanzlík již tehdy čtenáře upozorňoval, že nejde a nemůže jít o komplexní pohled na uvedenou problematiku. Pokračoval proto nadále v bádání a na základě nových skutečností získaných především archivním studiem, obohaceným poznatky z odborné literatury a z rozhovorů s pamětníky, předkládá výsledky své práce.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz