Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Židé v českých 10/2021 zemích

Aktuální číslo

Měšťané, umělci, řemeslníci. Výtvarná kultura v Telči a Slavonicích v době renesance

Měšťané, umělci, řemeslníci. Výtvarná kultura v Telči a Slavonicích v době renesance

Kateřina HORNÍČKOVÁ

Zdeňka MÍCHALOVÁ

Měšťané, umělci, řemeslníci. Výtvarná kultura v Telči a Slavonicích v době renesance

Books and Pipes – Masarykova univerzita, Brno 2020, 168 s., 345 Kč, ISBN: 978-80-7485-214-5


Pěkně upravená a obrazovou přílohou vybavená kniha vznikla z autorčiny dizertační práce. Představuje hloubkový vhled do kulturní a umělecké tvorby Telče a Slavonic, poddanských měst položených na pomezí kulturních vlivů Moravy, Čech a Rakouska. Kniha byla zcela oprávněně zařazena do edice Maturandum, prezentující vynikající výsledky studentů Masarykovy univerzity.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz