Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Židé v českých 10/2021 zemích

Aktuální číslo

Protektorátní přestavba

Protektorátní přestavba

Radka ŠUSTROVÁ

Zastřené počátky sociálního státu. Nacionalismus a sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava

Argo – Masarykův ústav a archiv AV ČR, Praha 2020, 530 s., 398 Kč, ISBN: 978-80-257-3280-9 a 978-80-88304-35-7


„NÁRODNÍ POSPOLITOST“ A JEJÍ ROLE v protektorátním sociálněpolitickém diskurzu dlouho míjely soustředěnou pozornost českých historiků. Protektorátní pojem „práce“, jenž je s ním úzce svázán, byl vykládán tradičně v kontextu německého nacionálněsocialistického ovládnutí, vykořistění, případně „zotročení“ českého národa. Do hledáčku se tím přirozeně dostávaly fenomény, které tomuto přístupu odpovídaly nejlépe, jako např. nucené totální pracovní nasazení ve Velkoněmecké říši. Zákony a opatření, které přispívaly ke zlepšení sociálních nebo zdravotních podmínek života českého obyvatelstva, byly interpretovány jako součást „sociálnědemagogické“ politiky cukru a biče výhradně v zájmu nacistické exploatace protektorátní průmyslové kapacity pro válečnou výrobu. Recenzovaná kniha se snaží nabídnout odlišný pohled, aniž by ovšem byl popřen účelový a represivní charakter sociálněpolitických opatření přijatých v letech 1939–1945.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz