Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Druhý muž ve státě? Favorité na dvorech Habsburků v raném novověku

Aktuální číslo

Středověké prameny

Městské knihy

Martin MUSÍLEK

V pondělí dne 22. března roku 1452 se na pražském vysokém učení uskutečnila první přednáška novoměstského písaře Prokopa z Prahy, v níž se věnoval praxi a běhu městské kanceláře. Jako bakalář svobodných umění musel nejprve zažádat o prominutí požadavků předepsaných pro mistry k přednášení nebo – jak se v dané době říkalo – čtení na Karlově univerzitě. Podobná čtení nepatřila k povinným předmětům a záleželo jen na dobré vůli posluchačů, zdali je ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz