Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Druhý muž ve státě? Favorité na dvorech Habsburků v raném novověku

Aktuální číslo

Na Sibiř!

Na Sibiř!

Německy hovořící výtvarníci z českých zemí na cestě do učebnic dějin umění za Velké války
Anna HABÁNOVÁ

Události první světové války a vznik Československa byly v povědomí několika generací pevně a přímočaře spojeny s legionářskou problematikou. Legenda o hrdinství legií stojí na reálném základě. Byla programově systematicky budována v období první republiky, potlačována v éře komunismu a znovu oprávněně aktualizována a zkoumána v posledním čtvrtstoletí. Skutečnost, že válečné události nezasáhly zásadně jen do života příslušníků legií, ale i stovek tisíc dalších česky a německy hovořících rodin, začala být v odborné i mediální sféře více reflektována teprve nedávno. Zatímco historie postupně odkrývá širší souvislosti a fakta uzavřená doposud takřka neprodyšně pod vrstvou legionářského kultu, česká uměnověda v tomto směru stojí spíše na začátku.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz