Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Druhý muž ve státě? Favorité na dvorech Habsburků v raném novověku

Aktuální číslo

Jan Václav Vratislav z Mitrovic

Jan Václav Vratislav z Mitrovic

Diplomat ve službách tří habsburských císařů
Petra VOKÁČOVÁ

Český historik Vít Vlnas nazývá Jana Václava Vratislava z Mitrovic (1672−1712) velkým lodivodem evropské diplomacie počátku 18. století. Zdeněk Kalista ho řadil dokonce mezi Čechy, kteří tvořili dějiny světa. Podobně rakouský dějepisec Oswald Redlich velebil Jana Václava Vratislava z Mitrovic slovy: Byl vedle prince Evžena a hned po něm tou nejbystřejší a nejsamostatnější hlavou, tím nejpoctivějším, nejpřímějším a nejvěrnějším mezi císařovými rádci. Velikost Rakouska je mu nejvyšším cílem a principem, on je ten nejhorlivější a nejdůslednější zastánce Rakouska i jeho poslání coby samostatné velmoci. Co vlastně pozdvihlo tuto osobnost mezi přední muže habsburského státu? A jak je možné, že v kruhu ministrů císařova dvora mohl na vrcholu barokní éry dominovat právě český šlechtic?

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz