Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Druhý muž ve státě? Favorité na dvorech Habsburků v raném novověku

Aktuální číslo

Jáchym z Hradce

Jáchym z Hradce

Velmož ve službách země a dvora
Václav BŮŽEK

Během padesátých a první poloviny šedesátých let 16. století se cílevědomě staral o prosazování stavovských a především osobních zájmů urozených osob z Království českého na dvoře Ferdinanda I. ve Vídni nad rámec svých úředních povinností Jáchym z Hradce (1526−1565). Přestože ve skutečnosti nebyl po králi s ohledem na zastávané úřady druhým mužem v českém státě, měl v očích pánů a rytířů mnohem větší vliv na panovníka než výše postavení zemští úředníci a někteří hodnostáři jeho dvora. V této souvislosti se nabízí otázka, z čeho vlastně vyrůstalo jeho vlivné postavení a jak se projevovalo v každodenním životě.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz