Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Evropa po Vídeňském kongresu...

Aktuální číslo

číslo 12/2015

12/2015: Evropa po Vídeňském kongresu...

[title image]

ďasovský kompas editorial Historik na cestách kniha, o které se hovoří knihy (recenze) na nočním stolku recenze řeč šlechtických sídel rozhovor výročí

Články k tématu

EVROPA po Vídenském kongresu...

Editorka tématu: Milena Lenderová
‣více

Vídeňský kongres mezi mýty a realitou

Miroslav ŠEDIVÝ
‣více

Příliš dlouhý mír?

Co přinesl vídeňský kongres armádě habsburské monarchie a jejím mužům
Marie MACKOVÁ

‣více

Potěšení po kongresu...

Zrod (české) gastronomie a M. D. Rettigová
Milena LENDEROVÁ

‣více

Samostatné články

Francouzská debata o obraně civilizace

Ivo CERMAN
‣více

„Jeune femme“

Pražská múza Vlaha Bukovace
Jaroslava DOBRINČICOVÁ

‣více

Sovětský román

Dějiny jako rituál

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz