Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Druhý muž ve státě? Favorité na dvorech Habsburků v raném novověku

Aktuální číslo

číslo 9/2015

9/2015: Druhý muž ve státě? Favorité na dvorech Habsburků v raném novověku

[title image]

ďas doporučuje k tématu editorial Historik na cestách kniha, o které se hovoří knihy (recenze) na nočním stolku řeč šlechtických sídel Rozloučení Středověké prameny výstavy

Články k tématu

Druhý muž ve státě?

Favorité na dvorech Habsburků v raném novověku
Editoři tématu: Václav Bůžek a Rostislav Smíšek

‣více

Jáchym z Hradce

Velmož ve službách země a dvora
Václav BŮŽEK

‣více

Druhý muž ve státě, nebo jeden z mnoha?

Jan Adolf ze Schwarzenberku a císařský dvůr ve druhé polovině 17. století
Rostislav SMÍŠEK

‣více

Jan Václav Vratislav z Mitrovic

Diplomat ve službách tří habsburských císařů
Petra VOKÁČOVÁ

‣více

První ministr císařovny Marie Terezie

Státní kancléř Václav Antonín Kaunitz
Ivo CERMAN

‣více

„Velice mi záleží na tom, aby se více rozvíjel kontakt mezi vědou a publikem“

Rozhovor s Markem Hengererem nejen o výzkumech habsburských dvorů v raném novověku a psaní biografií
Rozhovor připravili Václav Bůžek a Rostislav Smíšek

‣více

Samostatné články

Holocaust Romů

jako „neznámý“ nebo „zapomenutý“
Helena SADÍLKOVÁ, Michal SCHUSTER, Milada ZÁVODSKÁ

‣více

Ve stínu Anny Frankové

Deník Ruth Maierové a norská debata o morální spoluodpovědnosti za holocaust
Radek AUBRECHT

‣více

Na Sibiř!

Německy hovořící výtvarníci z českých zemí na cestě do učebnic dějin umění za Velké války
Anna HABÁNOVÁ

‣více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz