Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Druhý muž ve státě? Favorité na dvorech Habsburků v raném novověku

Aktuální číslo

Druhý muž ve státě, nebo jeden z mnoha?

Druhý muž ve státě, nebo jeden z mnoha?

Jan Adolf ze Schwarzenberku a císařský dvůr ve druhé polovině 17. století
Rostislav SMÍŠEK

Jan Adolf ze Schwarzenberku (1615−1683) pocházel ze starobylého říšského šlechtického rodu původem z Frank. Svou veřejnou činnost sice započal v řádu johanitů, ale od roku 1640 působil jako říšský dvorní rada. Po pěti letech vstoupil do služeb arciknížete Leopolda Viléma, jenž byl bratrem císaře Ferdinanda III. a místodržitelem ve Španělském Nizozemí. Tam postupně zastával úřad nejvyššího komorníka, nejvyššího štolmistra a nejvyššího hofmistra. Když se Leopold Vilém vrátil roku 1656 do Vídně, začal stoupat vliv jeho služebníka u císařského dvora. Za to, že Jan Adolf ze Schwarzenberku nezklamal důvěru, kterou vložil na jeho bedra, se mu arcikníže před svou smrtí odvděčil. Tehdy šlechtice doporučil mladému císaři Leopoldu I. Ten ho jmenoval 28. července 1670 prezidentem říšské dvorské rady a urychlil jeho povýšení do knížecího stavu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz