Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Druhý muž ve státě? Favorité na dvorech Habsburků v raném novověku

Aktuální číslo

„Velice mi záleží na tom, aby se více rozvíjel kontakt mezi vědou a publikem“

„Velice mi záleží na tom, aby se více rozvíjel kontakt mezi vědou a publikem“

Rozhovor s Markem Hengererem nejen o výzkumech habsburských dvorů v raném novověku a psaní biografií
Rozhovor připravili Václav Bůžek a Rostislav Smíšek

Co vás přivedlo k bádání o habsburských dvorech v raném novověku?

Když opominu skutečnost, že to vlastně ani pořádně nevím, tak v tom velkou roli asi sehrála vídeňská opera, koncertní sál vídeňského hudebního spolku a především Haus-, Hof- und Staatsarchiv ve Vídni, který jsem navštívil během semestrálního pobytu, abych tu našel materiály pro svou seminární práci. Třicetiletá válka mě zajímala již jako gymnaziálního studenta. Tehdy jsem zaměstnával, možná dokonce obtěžoval, městskou knihovnu svými neustálými požadavky na literaturu. Během vysokoškolského studia jsem se pak pod vedením Ronalda G. Asche, Heinze Duchhardta a Rudolfa Schlögla zabýval především habsburskými tématy. Právě kombinace všech těchto okolností výrazně ovlivnila mou badatelskou volbu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz