Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Druhý muž ve státě? Favorité na dvorech Habsburků v raném novověku

Aktuální číslo

Městské knihy

Městské knihy

Martin MUSÍLEK

V pondělí dne 22. března roku 1452 se na pražském vysokém učení uskutečnila první přednáška novoměstského písaře Prokopa z Prahy, v níž se věnoval praxi a běhu městské kanceláře. Jako bakalář svobodných umění musel nejprve zažádat o prominutí požadavků předepsaných pro mistry k přednášení nebo – jak se v dané době říkalo – čtení na Karlově univerzitě. Podobná čtení nepatřila k povinným předmětům a záleželo jen na dobré vůli posluchačů, zdali je navštěvovali. I přesto můžeme předpokládat, že Prokopův pondělní přednáškový cyklus Umění vedení knih městských, konaný v pět hodin odpoledne, byl hojně navštěvován. Prokop totiž mohl svým posluchačům nabídnout mnohé. V této době již měl za sebou cennou dvacetiletou praxi v novoměstské kanceláři a během výuky bezpochyby vycházel ze svého stěžejního díla Praxis cancellariae. Šlo o jakýsi příruční manuál, formulářovou příručku, která byla určena pro nastávající písaře. Promyšleným způsobem v sobě propojovala teorii a praxi vedení městských knih, což nebylo úplně snadné, jak se sám Prokop mohl přesvědčit. Písař, který nově nastoupil do městské kanceláře, se totiž mnohdy setkal již se založenými a delší čas vedenými knihami, v nichž musel chtě nechtě pokračovat.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz